Vi dekker dine behov innen revisjon og rådgivning

Vår kunnskap og erfaring – din trygghet og kontroll

«Vi lever av tillit»

Velkommen til
Ålesund Team-Revisjon AS

Ålesund Team-Revisjon AS er et frittstående revisjonsselskap med kontor i Ålesund sentrum. Erfarne revisorer i en liten og fleksibel organisasjon gjør at vi kan yte tett oppfølging og dele vår kompetanse. Vi ønsker å være en naturlig samtalepartner innen fagområdene revisjon, regnskap og skatte- og avgiftsrett. I tillegg til lovbestemt revisjon kan vi yte tjenester på ulike områder og fagfelt. Våre medarbeidere har mangeårig praksis og bakgrunn som revisorer, regnskapsførere og konsulenter.

Vi er medlem av Den norske Revisorforening (DnR).

Våre tjenester

Revisjon

Som valgt revisor er det primære arbeidsområdet lovpliktig revisjon. I tillegg utføres særattestasjoner, revisorbekreftelser og gjennomgang av interne kontrollsystemer.

Skatte- og avgiftsmessig bistand

Rådgivning i skatte- og avgiftsspørsmål er viktig for mange bedrifter. Det kan i noen tilfeller være avgjørende for en bedrifts fremtid og foreta korrekt planlegging og tilpasning innenfor skattereglene og mva-loven. Vår erfaring og kompetanse skal sikre at bedriften gjør de rette valgene.

Årsoppgjør og ligningspapir

Vår kunnskap og erfaring gjør av vi utarbeider årsoppgjøret på en kosteffektiv måte for bedriften. Arbeidet består i hovedsak av offisielt regnskap, noter og evt. kontantstrømanalyse samt skattemelding og øvrige ligningsdokumenter. Dokumentene innsendes elektronisk til skattekontoret og foretaksregisteret.

Selskapsetablering, kapitalendringer, mv.

Ved nyetablering av virksomhet er det mange valg som må tas. Vi hjelper til med valg av selskapsform, stiftelsesdokumenter og registrering i foretaksregisteret, mva-manntallet mv. I en bedrifts levetid vil ofte oppstå behov for omorganiseringer mv. Det kan være endringer av egenkapitalen, fusjoner/fisjoner eller oppgjør/salg. Vi hjelper bedriften i disse prosessene, både når det gjelder planlegging, utarbeidelse av dokumenter og gjennomføring.

Kontakt

Her kommer du i kontakt med oss

ANSVARLIG REVISOR / PARTNER

Lars Vidar Nordstrand

70 10 25 47 / 472 32 725

ANSVARLIG REVISOR / PARTNER

Arnfinn Endresen

70 10 25 45 / 901 85 292

REVISORMEDARBEIDER

Kjell Skjong

70 10 25 46 / 975 95 250

REVISORMEDARBEIDER

Roy Paulsen

70 10 25 53 / 907 41 685

Ålesund Team-Revisjon AS
Postboks 568 Sentrum 6001 Ålesund
Orgnr. 987 210 818

Besøk oss

Notenesgata 1, 6002 Ålesund

Ring oss

+47 70 10 25 47

Vi er medlem av Den Norske Revisorforening

Fagnyheter

RSS Nyheter fra Den Norske Revisorforening
 • Utvalg på ville veier mai 15, 2019
  Ekspertutvalget som i dag la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.
 • Utvalg foreslår økt moms mai 15, 2019
  Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg la i dag frem sin innstilling til momsreform. Blant anbefalingene er å øke matmomsen til 25 prosent og avvikle nullsats for en rekke varer og tjenester som i dag nyter godt av dette.
 • Mulige forenklinger for regnskap og skatt mai 15, 2019
  Professor Hans Robert Schwencke har i dag levert en juridisk forstudie til Finansdepartementet. Formålet med studien var å avklare om det finnes forenklingsmuligheter, spesielt for små aksjeselskaper, gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.
 • Revidert budsjett og avgift mai 14, 2019
  Regjeringen har lyttet til en del av høringskommentarene og endrer forslag til avgrensing av fritaket for elektroniske tidsskrifter og bøker.
 • Regjeringen snur om personalforsikringer mai 12, 2019
  Finansdepartementet vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer fortsatt kan baseres på kostpris.

REVISJON  /  RÅDGIVNING

Lukk meny